Comunicació audiovisual

  • MUSEU | Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol

    MUSEU | Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol

    Avui en dia sembla molt senzill captar i reproduir les imatges de la realitat, ja sigui de manera estàtica com en moviment. Però arribar a aconseguir-ho ha estat una inquietud recurrent al llarg de la història de la humanitat. El Museu del Cinema de la ciutat de Girona s’ha focalitzat en la història d’aquest neguit especialitzant-se en les tecnologies de captació i reproducció d’imatges en moviment desenvolupades al llarg de la història sobretot occidental.