, , ,

CONGRÉS | Església i escriptura a la península ibèrica: Castella, Aragó i Portugal, segles XIII-XVI

L’Església va ser durant l’Edat Mitjana i Moderna ‘ama i senyora’ de l’escriptura a Europa. Malgrat que molts actors socials civils i de religions no cristianes, des dels notaris fins als nobles, podien conèixer i utilitzar aquesta tecnologia comunicativa, era el poder eclesiàstic qui pràcticament en va monopolitzar l’ensenyament i en va diversificar les aplicacions. L’Església tenia poder polític, judicial, econòmic i espiritual: ¿com va utilitzar l’escriptura per a exercir-los?

|

Entre els dies 27 i 29 de setembre de 2023 experts de tota la península ibèrica es reuneixen a Cadis en un congrés internacional per mirar de respondre a aquesta pregunta. La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universidad de Cádiz acollirà el congrés Iglesia y escritura en la península ibérica: Castilla, Aragón y Portugal, siglos XIII-XVI, una trobada científica que reunirà experts en Paleografía, Diplomàtica i Codicologia. L’objectiu general del congrés és el d’exposar la cultura material vinculada a l’escriptura i generada per l’Església per anar més enllà i preguntar-se per la instrumentalització d’aquesta tecnologia per part del poder eclesiàstic de cara a complir amb les seves funcions i interessos espirituals i temporals.

A la trobada es presentarà, doncs, una panoràmica el més completa possible de l’organització institucional i els mitjans de producció materials i humans vinculats a l’escriptura en el si de l’Església dels regnes de Castella, Aragó i Portugal entre els segles XIII i XVI. I, en paral·lel, es tractarà d’elevar el debat als usos polítics i socials d’aquesta cultura material escriptural. Entre els temes i problemes abordats en el congrés es plentejaran qüestions com aquestes:

  • La confecció de llibres: l’encàrrec directe, els professionals que els confeccionen, les característiques materials i formals, la seva relació amb el contingut
  • L’adquisició de llibres: les vies d’adquisició com a llegats, compres i subhastes
  • Els usos dels llibres: les funcions relacionades amb la litúrgia i el culte, amb la formació teològica i moral del clergat i els fidels, o amb la formació i usos jurídics i patrimonials
  • Les institucions i oficines de govern, gestió i administració: oficials i personal subaltern que les componen, tipologies documentals i categories de productes escrits generats en elles, intercanvi documental amb altres instàncies de poder i administració
  • La conservació de llibres i documents administratius: els seus responsables, les seves circumstàncies de conservació, els seus criteris de conservació, custòdia i transmissió, la seva instrumentalització per a construir memòria escrita

Congreso internacional Iglesia y escritura en la península ibérica: Castilla, Aragón y Portugal, siglos XIII-XVI
Data: dc-dv 27-29/09/2023
Hora: 10 h – 20 h
Lloc: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (Cadis, Espanya).
Coordinació: Javier E. Jiménez López de Eguileta (direcció, Universidad de Cádiz), Abraham Fernández Cobano (secretaria tècnica, Universidad de Sevilla) i comitè científic format per 9 investigadors.
Organitza: Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Universidad de Cádiz.
Web: congresoiglesiayescritura.weebly.com
Descarregar programa:  programa en PDF.

Programa de dimecres 27 de setembre

15:15 Recepción de congresistas. Entrega de acreditaciones y materiales.

16:00  Inauguración del Congreso.

16:30 Conferencia inaugural
 Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña (Universidad CEU San Pablo): “El poder cultural de la monarquía medieval, los clérigos áulicos y la escritura”.

17:10 Comunicaciones
– Alejo Albares Villalba (Universidad Complutense de Madrid): “«Fijo de obediencia de la santa madre Yglesia…». El control documental del rey Enrique IV de Castilla sobre la causa granadina (1464)”.
– Guillermo Fernández Ortiz (Universidad de Oviedo): “Notariado público y señorío eclesiástico en la Asturias del siglo XVI”.
– María Herranz Pinacho (Universidad de Málaga): “Memoria y gestión del monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid: el Tumbo A de 1596”.
– Raquel Rodríguez Conde (Universidad de Huelva): “Gaspar de los Reyes Salazar (1587-1638): de virtuoso clérigo a notario”.

18:30 19:00 Coloquio

20:00 Visita a la S.A.I. Catedral de Cádiz

Programa de dijous 28 de setembre

10:00 Ponencia
Carmen del Camino Martínez (Universidad de Sevilla): “Escritura, escritos y escribanos en la Archidiócesis de Toledo en el siglo XV. Apuntes y desiderata”.

10:40 Comunicaciones
– Alicia López Carral (Instituto de Historia – Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC): “Los inventarios catedralicios medievales de Toledo como herramienta de estudio del libro litúrgico en la pugna por la primacía”.
– Carmen Guerrero Congregado (Universidad de Sevilla): “Donaciones pro anima y dotaciones de capellanía de la Catedral de Córdoba (siglo XIII)”.

11:20 Coffee Break

12:00 Ponencia
Adrián Ares Legaspi (Universidad Nacional de Educación a Distancia): “Escribir la justicia en la Iglesia de Santiago de Compostela (siglos XV-XVI): oficinas, actores y documentos”.

12:40 Comunicaciones
– Sandra Piñeiro Pedreira (Universidad de Santiago de Compostela): “Memoria (com)partida: una aproximación a las cartas partidas de Santa María de Moreruela, Zamora (siglo XIII)”.
– Alba Quintiá Rey (Universidad de Santiago de Compostela): “Signos (y signos de signos) en San Martín de Castañeda (siglos XII-XIII)”.

13:20 14:00 Coloquio

16:00 Ponencia
Diego Belmonte Fernández (Universidad de Sevilla): “El Cabildo Catedral de Sevilla y la escritura: sus códices diplomáticos y documentos en la Edad Media”.

16:40 Comunicaciones
– Jaime Ruano Benito (Universidad de Sevilla): “«Ca juramos al nonbre de Dios que les auemos a todos por sospechosos e por partes en este pleito». Actores y estrategias documentales en la contienda por los diezmos entre el arzobispo y el monasterio de Santa Inés de Sevilla (1393-1395)”.
– Abraham Fernández Cobano (Universidad de Sevilla): “Llevar las cuentas en la Catedral de Sevilla: los contratos de mayordomía de la mesa capitular en el siglo XVI”.

17:20 Receso

17:40 Ponencia
Javier E. Jiménez López de Eguileta (Universidad de Cádiz): “Escribir en la Diócesis de Cádiz a finales de la Edad Media: documentación episcopal y capitular”.

18:20 Comunicaciones
– Carlos Gómez López (Universidad de Cádiz): “Gobernar la diócesis en lo económico. El estatuto de hacimiento de rentas decimales para la diócesis de Cádiz del obispo Jerónimo Teodoli (1528)”.
– Antonio Gutiérrez Ramos (Universidad de Sevilla): “Aproximación a la cultura gráfica del clero. El caso de la comarca de Cádiz durante el siglo XVI”.

19:0019:30 Coloquio

20:00 Visita al Oratorio de la Santa Cueva

Programa de divendres 29 de setembre​​

10:00 Ponencia
Ignasi J. Baiges i Jardí (Universidad de Barcelona): “Diplomática eclesiástica en la Corona de Aragón (siglos XII-XV). Estudios y ediciones documentales”.

10:40 Ponencia
Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona): “Los libros de óbitos en la Edad Media: el caso de la diócesis de Tarragona”.

11:20 Coffee Break

12:00 Comunicaciones
– J. Antoni Iglesias-Fonseca (Universitat Autònoma de Barcelona): “Escrituras y libros de Francesc de Blanes, obispo de Barcelona (1408-1410)”.
– Jordi Saura Nadal (Universitat de Barcelona): “Cum penna sive calamo et incaustorio solempniter investivit. La creatio notarii episcopal en la diócesis de Girona en el siglo XIV”.

12:40 Ponencia
María Luisa García Valverde (Universidad de Granada): “Leer y escribir en el convento. Siglo XVI”.

13:20 14:00 Coloquio

16:00 Ponencia
Maria João de Oliveira e Silva Borges de Pinho (Universidade do Porto): “Iglesia y escritura en Portugal en la Edad Media: una aproximación comparativa entre cancillerías episcopales”.

16:40 Comunicaciones
– Ana Catarina Fernandes Pinto (Universidade do Porto): “La memoria medieval en un registro moderno: el caso del monasterio de São Salvador de Grijó”.
– Ana Catarina Soares (Universidade do Porto): “Conservar la escritura escribiendo: de la gestión del patrimonio escrito a la construcción de la memoria en el monasterio de Grijó”.

17:20 Conferencia de Clausura
María Luisa Pardo Rodríguez (Universidad de Sevilla): A modo de conclusión: Iglesia y Escritura en España y Portugal.

18:00 h. Clausura

19:00 h. Visita al Museo de Bellas Artes de Cádiz