, ,

JORNADES | Música i poesia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)

Més enllà de l’oci i l’entreteniment, la música representa un dimensió de la història de la humanitat que no sempre és prou valorada. Però entendre la complexitat política, social i cultural de qualsevol època passa també per considerar com un eix fonamental la música i la seva importància social i pública. A l’edat mitjana europea, per exemple, la poesia, el cant i la dansa eren activitats que es difonien sobretot en l’àmbit cortesà, promogudes per la noblesa i la reialesa. Entre el 17 i 19 d’abril de 2024 la Universitat de Barcelona acull les jornades ‘Música i poesia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV)’, una trobada que, entre d’altres coses, tractarà d’aprofundir en la funció social de la música en el sistema de valors de les corts medievals.

|

A l’edat mitjana, la poesia, el cant i la dansa eren activitats que es difonien sobretot en l’àmbit cortesà, promogudes per la noblesa i la reialesa. Gràcies a això, els registres de pagaments i cartes reials conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona) contenen una gran quantitat de dades sobre la presència i els moviments de joglars i ministrers, sobre el seu estatus social com a professionals de l’entreteniment a la cort i sobre la seva participació en esdeveniments públics o privats lligats a la corona.

Què ens diuen els documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó sobre els músics i joglars de les corts catalanes medievals? Per tal de respondre aquesta pregunta, el projecte de recerca MiMus – Ministrers i Joglars a la Corona d’Aragó Medieval ha editat i analitzat un extens corpus de documents sobre els artistes que van participar en la vida musical de les corts dels reis del Casal de Barcelona des de mitjan segle XIII fins a mitjan segle XV. Les característiques i les dimensions d’aquest corpus en fan un fons capaç de donar resposta a algunes de les preguntes que els estudiosos s’han fet sobre la producció de música i poesia a l’edat mitjana, sobre la seva interpretació i difusió, i sobre la funció que hauria pogut tenir en el sistema de valors de les corts medievals.

En el marc del projecte de recerca, entre el 17 i el 19 d’abril el grup de recerca del projecte MiMus organitza a Barcelona les jornades Música i poesia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV). Documents, història, textos: noves perspectives.

Música i poesia a la Corona d’Aragó (segles XIII-XV). Documents, història, textos: noves perspectives
Data: dc-dv 17-19/04/2024
Lloc: Edifici Històric i Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona (Barcelona, Espanya).
Comitè científic: Anna Alberni, Alexandra Beauchamp, Miriam Cabré, Tess Knighton, Maria Sofia Lannutti, Yolanda Plumley.
Organitza: projecte MiMus.
Web: mimus.ub.edu
Descarregar programa:  programa en PDF.

Programa del dimecres 17 d’abril
Aula Ramón y Cajal, Edifici Històric

9:30 h Salutacions institucionals

10:00 h Presentació. El projecte MiMus
(Anna Alberni, ICREA/Universitat de Barcelona)

10:30 h La Corona d’Aragó entre els trobadors i l’Ars Nova
Presideix: Lola Badia (Universitat de Barcelona)
– Miriam Cabré (Universitat de Girona). Trobadors i joglars a la Corona d’Aragó (s. XII-XIII)
– Anna Alberni (ICREA/Universitat de Barcelona). ‘Segons art de trobar no és serventès ni són cobles’: Pere el Cerimoniós i la poesia

11:30 h Pausa cafè

12:00 h
– Yolanda Plumley (University of Exeter). Northern Musicians in Aragon in the late 14th century: Some Case Studies
– David Catalunya (Universidad Complutense de Madrid). Panorama de les fonts musicals de la Corona d’Aragó, ca. 1360-1410

13:00 h Debat

14:00 h Dinar

15:30 h Bases de dades i corpora textuals: eines per a la recerca
Presideix: Sadurní Martí (Universitat de Girona)
– Anna Fernàndez-Clot i Simone Sari (Universitat de Barcelona/FBG). La MiMus DB: Ministrers i Música a la Corona d’Aragó medieval
– Paolo Squillacioti (Opera del Vocabolario Italiano/CNR): Il Corpus TOC: Trattatistica occitano-catalana attorno a Las Leys d’Amors
– Maria Sofia Lannutti (Università di Firenze). Il database ArsNova: poesia, musica, strutture formali della polifonia trecentesca

17:30-18 h Debat

Programa del dijous 18 d’abril
Sala de Professors, Edifici Josep Carner, 5è pis

9:30 h El potencial de la documentació comptable
Presideix: Alexandra Beauchamp (Université de Limoges)
– Carles Vela (Universitat de Barcelona/FBG). Fou l’any 1351 la millor temporada musical a la cort de Pere III i Elionor de Sicília? Possibilitats i límits de les fonts comptables
– Raül Sanchis (LAiREM-Nexus/ICONODANSA-Universitat Rovira i Virgili): Enremorçar, lloguer de mul i sonar en la festa: salaris, desplaçaments i actuacions festives de la joglaria itinerant medieval
– David Fiala (Université de Tours). Les chantres musiciens des ducs de Bourgogne et leurs créations: reconstruire des parcours artistiques à la fin du Moyen Âge entre archives comptables et bibliothèques patrimoniales

11:00 h Debat

11:30 h Pausa cafè

12:00 h Les capelles reials
Presideix: David Fiala (Université de Tours)
– Stefano Maria Cingolani (Universitat de Barcelona/FBG). 1342. Pere III, Gerard Bruyne i la creació de la primera capella laica de xantres
– Francesc Villanueva (València). La capella reial d’Aragó davant el canvi dinàstic (1400-1420)
– Jessica Ottelli (Università di Padova). ‘Qui nobis cantu et musica satisfaciant’: le cappelle musicali di Milano tra Visconti e Sforza

13:30 h Debat

14:00 h Dinar

16:00 h Presència de joglars musulmans i jueus a la cort
Presideix: Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra)
– Simone Sari (Universitat de Barcelona/FBG). Musics of the Royal Treasure: the Jewish and Muslim Contribution to the Musical Life
of the Catalan-Aragonese Court
– Dwight Reynolds (University of California, Santa Barbara). Behind Enemy Lines: Muslim and Jewish Musicians in Christian Realms
– Alexandre Cerveux (University of Oxford). Jewish musical culture in late medieval Catalonia and Aragon

17:30-18 h Debat

Programa del divendres 19 d’abril
Sala de Professors, Edifici Josep Carner, 5è pis

9:30 h Joglars, música i dansa en la literatura i la iconografia
Presideix: Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili)
– Anna Fernàndez-Clot (Universitat de Barcelona/FBG). Els joglars a la cort: tòpics literaris i personatges exemplars en la narrativa occitana
i catalana dels segles XIII i XIV
– Sandra Pietrini (Università di Trento). Raoul de Presles e le danze di corte nel Quattrocento
– Maria del Mar Valls Fusté (Universidad Complutense de Madrid). De Limoges al Llevant peninsular: les escenes coreomusicals del sostre pintat medieval
de l’església de Santa Maria de Llíria

11:00 h Debat

11:30 h Pausa cafè

12:00 h Una mirada als instruments musicals
Presideix: Simone Sari (Universitat de Barcelona/FBG)
– Mauricio Molina (MMB/UdL, IAU). Flahuta et athamor et cabreta et trompes: Towards an Identification of the Wind and Percussion Instruments in the Records of the ACA

12:30 h Conclusions (Tess Knighton, ICREA/Universitat Autònoma de Barcelona)

14:00 h Dinar