Ciència

  • JORNADES | II Jornades DAR. Democràcia, Algoritmes i Resistències

    JORNADES | II Jornades DAR. Democràcia, Algoritmes i Resistències

    En un moment en què s’està debatent sobre el nou Reglament europeu sobre IA (AI Act) i que el govern espanyol assumeix la presidència rotatòria de la UE, LaFede, Algorights i AlgoRace han organitzat les II Jornades DAR. Democràcia, Algoritmes i Resistències com a espai clau perquè les organitzacions socials articulin les seves demandes per tal de garantir els drets humans en aquesta regulació.